Här är några av dem ändringar i lagen.

  • Ett nytt uppehållstillstånd införs för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet i Sverige.
  • Ett arbetstillstånd behöver inte återkallas vid ringa fall av avvikelse eller om en återkallelse med hänsyn till omständigheterna inte framstår som skälig.
  • Ett anställningsavtal ska krävas för att arbetstillstånd ska kunna beviljas.
  • Arbetsgivare kan bli skyldiga att anmäla om anställningsvillkoren ändras och blir mindre förmånliga.
  • Migrationsverket kan kräva skriftliga uppgifter om arbetsvillkor från arbetsgivare med hjälp av viteshot.
  • Ett försörjningskrav införs vid anhöriginvandring kopplat till utländsk arbetskraft.
  • Brottet organiserande av människosmuggling utvidgas så att även tillstånd som har utfärdats med grund i falska uppgifter omfattas.