Den 22 juni 2021, fattade riksdagen beslut om ändringar i utlänningslagen som ska träda ikraft den 20 juli 2021. Lagändringen innebär i korthet att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara normen och att egen försörjning krävs för att permanenta uppehållstillstånd ska beviljas.

Ändringarna i utlänningslagen innebär bland annat följande.

  • uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra som huvudregel ska vara tidsbegränsade.
  • permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år, och om vissa särskilda krav är uppfyllda.
  • det i vissa fall ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har tidsbegränsat uppehållstillstånd.
  • en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.