Riksdagen har beslutat om ändringar i utlänningslagen

Den 22 juni 2021, fattade riksdagen beslut om ändringar i utlänningslagen som ska träda ikraft den 20 juli 2021. Lagändringen innebär i korthet att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara normen och att egen försörjning krävs för att permanenta uppehållstillstånd ska beviljas. Ändringarna i utlänningslagen innebär bland annat följande. uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra som huvudregel ska…

Nya regler om arbetstillstånd. Den 20 april 2022 röstade riksdagen Om nya lagändringarna i det arbetstillstånd.

Här är några av dem ändringar i lagen. Ett nytt uppehållstillstånd införs för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet i Sverige. Ett arbetstillstånd behöver inte återkallas vid ringa fall av avvikelse eller om en återkallelse med hänsyn till omständigheterna inte framstår som skälig. Ett anställningsavtal ska krävas…